Vanaf de dag dat je 16 jaar bent geworden mag je op voor je theorie-examen-auto (B), de praktijklessen mogen dan beginnen als je 16,5 jaar bent. Vanaf de dag dat je 17 jaar bent geworden mag je dan het praktijkexamen afleggen voor je autorijbewijs.

Voor wie ?
Iedereen die geboren is vanaf 1 November 1994 mag meedoen met deze proef.
Ben je voor 1 November al 17 jaar dan mag je wel rijles nemen maar pas examen doen met 18 jaar.

Je definitieve rijbewijs-B voor de personenauto
Als je geslaagd bent voor je rij-examen, krijg je een volwaardig, definitief rijbewijs en géén voorlopig rijbewijs. Totdat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, mag je alleen met een door jou opgegeven begeleider(s) rijden die aan de eisen voldoet.                     

 
Afbeelding invoegen
 
Eisen:

De bestuurder moet na het slagen voor het praktijkexamen tot zijn achttiende jaar:

  • voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurder worden gesteld;
  • minimaal 17 jaar zijn;
  • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderpas;
  • minimaal 1 geregistreerde begeleider hebben.

 Een begeleider:

- moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenauto-rijbewijs(B) en minimaal 27 jaar oud zijn.
- mag in het verleden geen strafrechterlijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad
- mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad
- mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad
- mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het rijden
- moet een geldig rijbewijs kunnen tonen

Maximaal 5 coaches op 1 begeleiderspas

Jongeren vanaf 17 jaar kunnen maximaal 5 personen opgeven als coach. De coaches komen op 1 begeleiderspas te staan. Tot hun achttiende jaar mogen zij alleen autorijden als 1 van deze coaches naast hen zit.

Minder verkeersdoden door begeleid rijden

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat rijden onder begeleiding van een coach vanaf 17 jaar in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen.

Meer informatie over 2toDrive

Op http://www.2todrive.nl/ staat meer informatie over 2toDrive. Op deze website kunt u zich ook aanmelden en doorgeven wie uw coaches zijn.